Laboratorietjänster

Kemiska avdelningen

Laboratoriets kemiska avdelning undersöker huvudsakligen foder och foderråvaror. Basanalyserna omfattar bestämning av torrsubstans-, ask-, protein- och fetthalter. Dessutom genomförs analyser för bestämning av kvalitet. Med TVN anges proteinets spjälkningsmängd och information om fettets kvalitet får man genom att bestämma peroxidtal och halterna av fria fettsyror. Vid behov genomförs även andra analyser av foder, bl.a. bestämning av pH, myrsyrahalt och salthalt.

Vi erbjuder följande analyser:

Vi erbjuder följande analyser:

Mikrobiologiska avdelningen

Laboratoriets mikrobiologiska avdelning undersöker huvudsakligen foder och foderråvaror. Salmonellaanalys av avföringsprov är också en av verksamhetens styrkor. Undersökningar av salmonella i foder, foderråvaror samt i miljöhygieniska prover, kan analyseras med PCR-metoden som gör det möjligt att få fram resultaten till och med inom ett dygn efter att proverna togs emot. I proverna undersöker vi också patogena bakterier samt farliga mikrober och indikatormikrober.

Mer information om salmonellaundersökning av avföringsprover:

Fevia Lab

Fevia Lab