Sändning av prover

Proverna kan skickas till laboratoriet på följande sätt:

Post:

Brevförsändelse

Adress: Pb 92, 65101 Vasa

Till dörren / Express paket (levereras kl 9-14)

Adress: Kungsgårdsvägen 58 A, 65380 Vasa

Med kurir som hämtar paketet från dig och levererar det till laboratoriet

Adress: Kungsgårdsvägen 58 A, 65380 Vasa


Proverna kan också hämtas in själv direkt till laboratoriet.
Prover tas emot må-fre kl. 08.00-16.00 eller enligt överenskommelse.

Skicka prov till laboratoriet på snabbast möjliga sätt. Prover avsedda för mikrobiologiska eller andra kvalitetsanalyser bör packas så att de hålls kylda under leveransen. Vi hjälper dig gärna med råd och anvisningar om provtagningen. Meddela laboratoriet när du sänder ett prov och fyll noggrant i följebrevet.

Följebrev:

Salmonellundersökning av avföringsprover:

Salmonellaundersökning – nötkreatur och svin:

Följebrev, salmonella »

Fevia Lab

Fevia Lab