Om oss

Vår bredd, flerspråkighet och kompetens är vår styrka

Under verksamhetsåret 2021 analyserade Fevia Lab ca 1000 prover på den kemiska avdelningen medan den mikrobiologiska avdelningen utförde 7000 prover. Fevia Lab är ett högklassigt laboratorium i Vasa. Vår laboratorieverksamhet styrs av ett kvalitetssystem som garanterar högkvalitativa och tillförlitliga analysresultat. Vi är ett testlaboratorium T074 ackrediterat av FINAS ackretideringstjänst (ackrediteringskrav SFS-EN ISO/IEC 17025).

Fevia Lab inledde sin verksamhet redan 1966 och då i Vanda. Laboratoriets verksamhet flyttades till Österbotten 1975 och sedan 22 år tillbaka finns Fevia Lab i Runsor i Vasa.

Historien

1995 såg verksamheten i sig annorlunda ut: våra dagar i laboratoriet var mycket så kallat handarbete – där har utvecklingen och automatiseringen gått snabbt. Vår inriktning på den tiden var också främst foderbranschen medan vi idag har en betydligt större bredd. Numera är nöt- och svinproducenter samt spannmålshandeln en stor del av vårt kundunderlag.

Fevia Labs läge på landsbygden är en klar fördel för branschen.

Vårt geografiska läge gynnar oss och helt klart är vår flerspråkighet en stor fördel. Vi jobbar på finska, svenska och engelska och det gör också att vår marknad nu är både regional och nationell men också europeisk.

Teamet på laboratoriet består idag av laboranter och starkt kunnande inom mikrobiologisk och kemisk analytik.

Vår personal är kunnig och flexibel. När kunderna behöver oss, då ställer vi alltid upp. Vår verksamhet styrs av ett kvalitetssystem som följer SFS-EN ISO/IEC 17025:2017, vilket betyder trygghet och säkerhet. Vi automatiserar i hög grad och kunden har tack vare den digitala utvecklingen också större tillgång till snabb service. Samtidigt värnar vi mycket om vår kundkontakt och kundservice, det är jätteviktigt för oss att kunna skräddarsy enligt behov.

Fevia Lab

Fevia Lab