Laboratoriopalvelut

Kemiallinen osasto

Laboratoriomme kemiallisella osastolla tutkimme pääasiassa rehuja ja rehuraaka-aineita. Perusanalyyseja ovat kuiva-aineen-, tuhkan-, valkuaisen- ja rasvapitoisuuden määritys. Pitoisuuden määrittämisen lisäksi teemme myös laatua määritteleviä analyyseja. TVN kertoo valkuaisen hajoamisesta, ja rasvan laatua kuvaavia analyyseja ovat peroksidiluku ja vapaat rasvahapot. Kemiallisella osastolla teemme tarvittaessa myös muita analyyseja rehuista mm. pH:n, muurahaishappopitoisuuden ja suolan määrityksiä.

Tarjoamamme analyysit:

Tarjoamamme analyysit:

Mikrobiologinen osasto

Laboratoriomme mikrobiologisella osastolla tutkimme pääasiassa rehuja ja rehujen raaka-aineita. Ulostenäytteiden salmonella-analytiikka kuuluu myös vahvuusalueisiimme. Salmonellatutkimukset rehuista, rehuraaka-aineista sekä ympäristöhygienianäytteistä teemme tarvittaessa nopealla PCR-menetelmällä, jonka tulokset ovat saatavilla  jopa yhden vuorokauden sisällä näytteiden saapumisesta. Analysoimme näytteistä myös taudinaiheuttajabakteereita sekä pilaaja- ja indikaattorimikrobeja.

Lisätietoja ulostenäytteiden salmonellatutkimuksista:

Fevia Lab