Laboratoriopalvelut

Kemiallinen osasto

Laboratoriomme kemiallisella osastolla tutkitaan pääasiassa rehuja ja rehuraaka-aineita. Perusanalyyseja ovat kuiva-aineen-, tuhkan-, valkuaisen- ja rasvapitoisuuden määritys. Pitoisuuden määrittämisen lisäksi tehdään myös laatua määritteleviä analyyseja: Aminohappomääritykset kertovat valkuaisen biologisesta arvosta ja TVN kertoo valkuaisen hajoamisesta. Rasvan laatua kuvaavia analyyseja ovat peroksidiluku ja vapaat rasvahapot. Kemiallisella osastolla tehdään tarvittaessa myös muita analyyseja rehuista mm. pH:n, muurahaishappopitoisuuden ja suolan määrityksiä.

Tarjoamamme analyysit:

Tarjoamamme analyysit:

Mikrobiologinen osasto

Laboratoriomme mikrobiologisella osastolla tutkimme pääasiassa rehuja ja rehujen raaka-aineita. Ulostenäytteiden salmonella-analytiikka kuuluu myös vahvuusalueisiimme. Salmonellatutkimukset rehuista, rehuraaka-aineista sekä ympäristöhygienianäytteistä teemme nopealla PCR-menetelmällä, jonka tulokset ovat saatavilla  jopa yhden vuorokauden sisällä näytteiden saapumisesta. Analysoimme näytteistä myös taudinaiheuttajabakteereita sekä pilaaja- ja indikaattorimikrobeja.

Lisätietoja ulostenäytteiden salmonellatutkimuksista:

Fevia Lab