Fevia Lab

Pålitliga och flexibla laboratorietjänster

Fevia Lab är  ett mångsidigt och ackrediterat topplaboratorium i Vasa. I över 50 år har vi verkat som ett foderlaboratorium. Vi utför analyser på djurfoder, slaktbiprodukter samt övriga råvaror  som används vid fodertillverkning. Vi undersöker dessutom salmonella i djuravföring samt miljöhygienprover. 

Vår laboratorieverksamhet styrs av ett kvalitetssystem  som garanterar pålitliga testresultat. Vi betjänar våra kunder snabbt och flexibelt på tre språk – det gäller regionalt, nationellt och europeiskt.

Om oss

Under verksamhetsåret 2021 analyserade Fevia Lab ca 1000 prover på den kemiska avdelningen medan den mikrobiologiska avdelningen utförde 7000 prover. Fevia Lab är ett högklassigt laboratorium i Vasa. Vår laboratorieverksamhet styrs av ett kvalitetssystem som garanterar högkvalitativa och tillförlitliga analysresultat. Vi är ett testlaboratorium T074 ackrediterat av FINAS ackretideringstjänst (ackrediteringskrav SFS-EN ISO/IEC 17025).

Fevia Lab, som är en del av FIFUR-koncernen,  inledde sin verksamhet redan 1966 och då i Vanda. Laboratoriets verksamhet flyttades till Österbotten 1975 och sedan 22 år tillbaka finns Fevia Lab i Runsor i Vasa. Mervi Segervall, som tidigare jobbade som förman för laboratoriet, började jobba år 1995 och kan nu se tillbaka på en utveckling som gått från klarhet till klarhet.

Aktuellt

Fevia Lab önskar er alla en riktigt God Jul! Vi har öppet måndag-fredag kl 8-16. Fredag 23.12.2022 stänger vi tidigare. Välkommen!

Fevia Lab

Fevia Lab