Kontakta oss

Prover tas emot må-fre kl. 08.00-16.00. I andra fall kan du överenskomma med laboratoriet om leveransen.

Besöksadress:

FEVIA FIN LAB Oy Ab

Kungsgårdsvägen 58 A (Runsorområdet i Gamla Vasa)

65380 Vasa

Postadress:

FEVIA FIN LAB Oy Ab

PB 92

65101 Vasa

Skriv till oss

Laboratoriets kontaktpersoner och telefonnummer

Pia Laitinen

040 587 1232

Johannes Leskinen

040 150 3750

Pia Söderback

Laboratorieansvarig

040 142 4215

E-postadresser

fornamn.efternamn@fevialab.fi

Vanligt ställda frågor

Vid behov är resultat av salmonella PCR-analysen klar redan inom ett dygn – om provet har anlänt till vårt laboratorium innan kl 12 och det då har framkommit önskemål om snabbt svar.

När det gäller salmonellaanalys av djuravföring tar det minst tre dygn men de flesta analyser kräver 4-5 dygn. Analyserna kräver här en odling, vilket gör det långsammare än själva PCR-analysen.

Det kemiska grundanalyspaketet innehåller analys av torrsubstans, aska, protein, råfett, kolhydrater och ph-värde.

Resultaten av ett kemiskt analyspaket blir färdigt vanligtvis inom två dagar.

Det mikrobiologiska grundanalyspaketet innehåller följande analyser: aeroba mikroorganismer, enterokocker, koliforma bakterier, hemolytiska bakterier och anaeroba sulfitreducerande bakterier.

Vi har öppet måndag-fredag kl 8-16 men speciellt mikrobiologiska prover bör sändas till laboratoriet i början av veckan för att påskynda processen och få svaren i tid. Vi inleder dagligen kemiska- och salmonellaanalyser samt plasmacytosanalyser.

Fevia Lab

Fevia Lab